Wie zijn wij

 

Kleine Financieel Advies  geeft onafhankelijk financieel advies op het gebied van persoonlijke financiële planning,  pensioen en schade verzekeringen . U kunt van ons een integrale aanpak verwachten. Wij houden hierbij rekening met wat specifiek in uw situatie van belang is. Hiervoor beschikken wij over de kennis en expertise voor het ontleden van financiële producten. 

Kleine Financieel Advies  heeft veel ervaring opgebouwd in het adviseren aan en bemiddelen voor de directeur grootaandeelhouder (dga). De praktische vertaalslag maken van problemen waar elke dga mee worstelt, levert rust bij de dga 

 

Historie

Kleine Financieel Advies  is opgericht op 1-1- 2018 door Ivo en Gerrit Kleine(Zoon en vader) die samen meer dan 60 jaar ervaring hebben op het gebied van adviseren en bemiddelen als onafhankelijk intermediair op het gebied van verzekeringen , hypotheken , pensioenen en andere financiële diensten . Alle opleidingen om tot het huidige hoogwaardige adviesniveau te komen zijn in de loop der jaren doorlopen. Nog steeds wordt door middel van permanente educatie en aansluiting bij een netwerk van pensioenprofessionals het kennisniveau up to date gehouden.

 

Objectief en onafhankelijk

Wij vinden dat een financieel adviseur alleen onafhankelijk kan zijn als de cliënt hem of haar op transparante wijze betaalt voor zijn of haar diensten. Alleen in die situatie is volstrekt helder wiens belangen de adviseur behartigt. Daarom werken wij op basis van urendeclaratie of een vaste fee. Bij schadeverzekeringen ontvangen wij provisie van de verzekering maatschappij.

…. dus voor u betere voorwaarden

Wij kunnen vaak betere condities voor u bedingen door ons krachtige onderhandelingsbeleid. Bovendien hebben wij een goed inzicht in de gebruikelijke kosten die gekoppeld zijn aan producten. Met fiscale optimalisatie en scherpe tarieven verdient u onze kosten ruimschoots terug.

 

Kritisch

Onze unieke, onafhankelijke werkwijze maakt het voor ons mogelijk om zeer kritisch te kijken naar producten van verzekeraars en banken . Daarbij staat maar één belang centraal: uw belang.

 

Wettelijke eisen

Ons kantoor voldoet aan alle eisen van de Wet op het Financieel Toezicht. De AFM heeft ons een vergunning (nummer 12045420) verleend voor advisering en bemiddeling op onder andere de volgende gebieden:

  

–  Pensioenen; voor de dga, werknemers en collectieve pensioenvoorzieningen

–  Oudedagsvoorzieningen in privé zoals lijfrente en beleggingsadvies in Box3

–  Levensverzekeringen

–  Overlijdensrisicoverzekeringen

–  Hypotheken

–  Particuliere en zakelijke schade verzekeringen

 

Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.016944.

 

Diploma’s en lidmaatschappen

Ons kantoor is aangesloten bij:

 

– FFP (Federatie Financiele Planners)

– RPA  registerpensioenadviseur

SPAN (Samenwerkende Pensioenadviseurs)

PIA (Pensioen- en Inkomensadviseurs)

 

Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij meerdere organisaties waarbij toetreding selectief plaatsvindt indien een hoge kwaliteitsnorm is behaald. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering, als de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden.

 

Wij zijn o.a. in het bezit van de volgende relevante diploma’s en certificaten:

 

–  FFP (Federatie Financiële Planners)

–  WFT Pensioen 

–  WFT Vermogen

–  WFT schade particulier

–  WFT schade zakelijk

–  WFT hypothecair krediet

 

Onze adviseurs bekwamen zich continue in hun vak middels permanente educatie (PE punten).

 

Onze medewerkers:

 

Ivo Kleine Hypotheekadviseur, adviseur vermogen en schadeverzekeringen

Gerrit Kleine Pensioenadviseur (RPA registerpensioenadviseur)  adviseur vermogen , Financieel Planner

 Onze dienstenwijzer

 

Overige gegevens

 

Vergunning AFM WFT: 12045420 K.v.K. Alkmaar 70140529

BTW nr.: NL 8581.59.703.B01

Bank :NL 29 KNAB 025.68.83.319    KNAB Bank

Schagen Hypotheken en Kleine Pensioen advies zijn de handelsnamen van Kleine Financieel Advies.

Kleine Financieel Advies

Bezoekadres:
Rensgars 5A
1741 BR  Schagen

T: 0224- 21 54 84
E-mail: info@kleine-advies.nl