Nieuwsbericht: 17 apr 2018

 

Overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder kostte AFM €1,7 miljoen

De overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder heeft de AFM in totaal €1,7 miljoen gekost. Dat blijkt uit antwoorden van minister Hoekstra op Kamervragen over de kostenoverschrijding over het jaar 2017 van de Autoriteit Financiële Markten. Leden van de PVV-fractie wilden een verklaring voor de onvoorzien hogere kosten van de overstap. Het wisselen van pensioenuitvoerder bleek volgens de minister van Financiën ‘complexer dan gedacht’.

 

 

 

 

 

Hoekstra schrijft dat de AFM eind 2016 een Europese aanbesteding heeft uitgeschreven met als doel de pensioenuitvoering onder te brengen bij een Algemeen Pensioenfonds (APF). Hoekstra: “Met de overstap naar een APF wil de AFM een meer robuuste, meer kostenefficiënte en daardoor ook beter uitlegbare uitvoering van de AFM-pensioenregeling realiseren. Bij het wisselen van pensioenuitvoerder, van een eigen pensioenfonds naar een APF, ging het om een bijzonder project, omdat het een Europese aanbesteding betrof en de Europese aanbesteding van een APF met meerdere onderhandelingsrondes was nog niet eerder vertoond in Nederland. Dit bleek complexer dan gedacht.” Uiteindelijk kwam uit de aanbesteding De Nationale APF naar voren, eigendom van NN Investment Partners en pensioenbeheerder AZL.

Begroting bijgesteld

Volgens de minister hadden de externe pensioenadviseur en het Pensioenfonds AFM een kosteninschatting gemaakt op het moment dat de Europese aanbesteding nog niet was opgestart en alleen de hoofdelementen van de overstap bekend waren. “De begroting moest worden bijgesteld door de storting van het initieel kapitaal, de transitiekosten van de beleggingsportefeuille en hogere project- en liquidatiekosten. Ook zijn andere onvoorziene kosten opgetreden, zoals extra juridische kosten in verband met de Europese aanbesteding. Met deze aanbesteding wordt in de toekomst een jaarlijkse besparing gerealiseerd op de pensioenlasten.”

Project rentederivaten

De AFM heeft in 2017  zoals al eerder bekend werd, in totaal € 3,8 mln meer kosten gemaakt dan begroot. De € 3,8 miljoen overschrijding van het kostenkader wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de lasten met betrekking tot het toezicht op de uitvoering van het Uniform Herstelkader (project Rentederivaten), als gevolg van de vertraging die is ontstaan bij de banken, € 3,0 miljoen hoger zijn dan begroot. De resterende overschrijding van € 0,8 miljoen ligt in de ‘incidentele en onvoorzien hogere uitgave’ voor de overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder (€ 1,7 miljoen), die AFM maar ten dele heeft kunnen compenseren door kostenbesparingen (€ 0,9 miljoen).

Hoekstra maakt ook duidelijk dat hij van de AFM verwacht dat zij zich aan het kostenkader houdt: “(…) en ik heb daarom ook afspraken met de AFM gemaakt om overschrijding van het kostenkader in de toekomst te voorkomen.”

Ophef over dure regeling

Begin 2015 ontstond er ophef na de publicatie in am: over de dure eigen regeling die de AFM voor nog geen duizend deelnemers had opgetuigd. Eind 2016 koos de toezichthouder voor een overgang naar een algemeen pensioenfonds en startte het een aanbestedingsprocedure.

Eerste publicatie door Cindrea Limburg op 13 apr 2018