Financiële planning

 

Persoonlijke financiële planning is een planningsmethode waarmee de inkomsten, uitgaven en het beheer van het vermogen op inzichtelijke wijze in kaart wordt gebracht. Het stappenplan voor een gestructureerde financiële planning bestaat uit drie onderdelen:

 

 1. Inventarisatie en overzicht

Wij maken een uitgebreide inventarisatie van uw huidige financiële situatie. Wij analyseren de stukken die u ons ter voorbereiding toestuurt, zoals belastingaangiftes, verzekeringspolissen, pensioenaanspraken, hypotheekinformatie en testamenten. Samen met u bespreken wij uitgebreid uw totale financiële situatie en wensen voor de toekomst. Uw wensen en prioriteiten vormen de basis van het persoonlijk financieel plan.

 1. Analyse voor de juiste strategie
  Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan een planning uit drie onderdelen bestaan:

  • Een Lang Leven Planning met een scenariodoorrekening op basis van de door u aangegeven wensen en doelstellingen.
  • Een Overlijdensrisico Planning ter bepaling van de juiste behoefte voor nabestaanden- respectievelijk wezenpensioen en/of een overlijdensrisicoverzekering ter afdekking van hypotheekschulden.
  • Een Arbeidsongeschiktheid Planning om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn indien u (deels) niet meer in staat zou zijn om te werken als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

U ontvangt naar aanleiding van de bespreking en onze analyse uw Persoonlijk Financieel Overzicht: een uitgebreid rapport waarin uw totale financiële situatie in heldere bewoordingen staat beschreven.

 1. Advies als basis voor een optimaal financieel beheer
  U ontvangt naast het financieel overzicht een uitgebreid advies waarin u tal van aanbevelingen aantreft voor verbetering en aanpassing van uw financiële situatie. Het advies is onderbouwd met duidelijke berekeningen en voorbeelden. Wij bespreken met u de adviezen en conclusies en geven aan hoe wij u verder kunnen helpen bij het uitvoeren van het advies of bij welke adviseurs u daarvoor terecht kunt. In samenspraak met u worden de uitkomsten uit het advies geïmplementeerd.

 

Natuurlijk is het totaaladvies niet eenmalig. In iedere levensfase heeft u immers andere wensen en behoeften. Ook kunnen er door nieuwe wetgeving bepaalde fiscale en juridische voorschriften veranderen. Het is mogelijk het rapport periodiek (bijvoorbeeld eens per drie jaar) te laten actualiseren.